Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

BIEG W STRONĘ LATA

Ocena 0/5

Plakat_bieg_w_stronę_lata_(1) BIEGAMY !!!
3 CZERWCA 2023r. Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie organizuje Bieg w Stronę LATA.
Poprzez bieg chcemy kultywować zdrowy tryb życia.
Trasa biegu przebiega przez malownicze tereny sołectwa Połomia drogami asfaltowymi i polnymi. Biegacze mogą zmierzyć się z dystansem na 5 i 10 km.
Zapisy internetowe odbywają się przez stronę: https://time-sport.pl/bieg/7561
uczestnicy w ramach wpisowego otrzymają pamiątkowy medal, oraz pakiet startowy. Na uczestników czeka również ciepły posiłek regeneracyjny. Więcej informacji na plakatach i na stronie internetowej: www.gosmszana.pl

Regulamin Biegu w stronę lata:

 

1.      Organizator:
Organizatorem  Biegu w stronę lata jest Gminny Ośrodek Sportu
w Mszanie z siedzibą w Połomi przy ulicy Szkolnej 17a, 44-323.

2.      
2. Cele
2.1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2.2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
2.3. Propagowanie różnorodnych form aktywności fizycznej, w tym sportu wyczynowego i amatorskiego.

3.      
3. Termin, miejsce
3.1. Bieg odbędzie się 3.06.2023 roku (tj. sobota) w Połomi.
3.2. Zawodnicy startują spod sceny plenerowej w Połomi o godzinie 10.00.
3.3. Zawodnicy powinni zgłosić się nie później niż 30 minut przed startem do biura obsługi zawodów, które będzie otwarte od 8.00 do 9.30, a znajdować się będzie na obiekcie sceny plenerowej w Połomi (44-323 Połomia ul. Centralna 75 A).

4.      
4. Trasa, dystans
4.1. Bieg w stronę lata odbędzie się na dystansie 5 km oraz 10 km.
4.2. Trasa biegu na dystansie 5 km rozpoczyna się przy scenie plenerowej w Połomi (ul. Centralna 75A), następnie skręt w prawo w ulicę Przyległą, skręt w lewo w ul. Folwark, nawrotka i powrót tą samą trasą do mety przy scenie plenerowej w Połomi. Nawierzchnia mieszana: droga szutrowa, asfalt.

4.3. Trasa na dystansie 10 km rozpoczyna się przy scenie plenerowej w Połomi 

(ul. Centralna 75A), następnie skręt w prawo w ulicę Przyległą, skręt w lewo w 

ul. Folwark, skręt w lewo w drogę polną i biegniemy tą drogą ok. 5 km. Następnie skręcamy w lewo na ulicę Przyległą i biegniemy znowu drogą asfaltową w kierunku mety znajdującej się na obiekcie Sceny Plenerowej w Połomi. Nawierzchnia mieszana: droga szutrowa, asfalt.

 

4.4. Dla uczestników biegnących na dystansie 10 km będzie zorganizowany punkt z wodą.

5.      
5. Limity i pomiar czasu
5.1. Łączna liczba uczestników jest ograniczona do 150 osób.
5.2. Obsługą zawodów będzie zajmowała się firma Time-Sport.

6.      
6. Zgłoszenia
6.1. Zapisów można dokonywać do dnia 19 maja 2023 r. do godz. 22:00 drogą internetową na stronie www.time-sport.pl
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości 150 osób zgłoszonych do udziału w biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.
6.3. Opłatę startową należy uiścić w ciągu 5 dni od dnia zapisu w przeciwnym razie uczestnik zostanie usunięty z listy.

7.      
7. Uczestnictwo
7.1. Prawo uczestnictwa w biegu mają:
• na dystansie 5 km osoby w wieku 12 lat / rocznik 2011/ i starsze
• na dystansie 10 km osoby w wieku 18 lat / rocznik 2005/ i starsze;
7.2. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział
w imprezie. Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
7.3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenie rodzica ze zgodą do udziału w Biegu” podpisanych przez rodzica lub opiekuna prawnego.
7.4. Zawodnicy na mecie nieposiadający numeru startowego i elektronicznego chipu
do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani.
7.5. W dniu biegu, zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników.

8.      
8. Opłaty
8.1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi 50 zł, pobierana będzie od uczestników zapisanych do zamknięcia list startowych, płatna osobiście na Krytej Pływalni
w Połomi (ul. Szkolna 17a) do dnia 19 maja 2023 r. lub przelewem bankowym na konto 70 8470 0001 2001 0029 1176 0001. W tytule przelewu należy wpisać Bieg w stronę lata, imię i nazwisko uczestnika.
8.2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
8.3. Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

9.      
9. Pakiet startowy
9.1. Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy.
9.2. Po biegu uczestnicy otrzymają posiłek regeneracyjny.

10.  
10. Klasyfikacje
10.1. Podczas Biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje:

·         Na dystansie 5 km: klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn
- K1(kobiety), M1(mężczyźni) ( rocznik 2011-2006)
- K2, M2 (rocznik 2005-1984)
- K3, M3 (rocznik 1983-1964)
- K4, M4 (rocznik 1963 i starsi)

·         Na dystansie 10 km: Klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn
- K1 (kobiety), M1 (mężczyźni) (rocznik 2005-1984)
- K2, M2 (rocznik 1983-1964)
- K3, M3 (rocznik 1963 i starsi)

 

- W przypadku kiedy w danej kategorii będzie zgłoszone mniej niż 3 osoby, zostaną one zakwalifikowane do wyższej kategorii wiekowej lub niższej kategorii wiekowej w przypadku K3 i M3.

·         Klasyfikacja Najszybszy Mieszkaniec gminy Mszana na dystansie 5 i 10 km. Warunkiem jest zameldowanie na terenie Gminy Mszana.

 

11.  Nagrody
11.1. Nagrody przewidziane są w klasyfikacji generalnej na dystansie 5 km i 10 km za miejsca 1-3 kobiet/dziewczyn i 1-3 mężczyzn/chłopców.
11.2. Nagrody w klasyfikacjach wiekowych na dystansie 10 km za miejsca 1-3.
11.3. Nagrody w klasyfikacji Najszybszy Mieszkaniec Gminy Mszana za miejsca 1.

 

 

12.  Zasady zachowania uczestników biegu istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

12.1.Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe oraz służby kierujące ruchem drogowym.

12.2. Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy, powinni trzymać się prawej strony pasa ruchu, tak aby nie spowodować kolizji z zawodnikami biegnącymi 
w przeciwnym kierunku, 

12.3. Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

12.4.Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz nie dopuszczeniem do udziału w biegu.

12.5.Zawodnicy biegną wyłącznie trasą wyznaczoną przez organizatora.

12.6.Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg.

12.7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu.

 

13.      Postanowienia końcowe
13.1. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
13.2. Gminny Ośrodek Sportu nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku
z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
13.3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni oraz nie zapewnia depozytu.
13.4. Zabrania się jazdy po trasie biegu na rowerach, deskorolkach itp. oraz biegu ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.
13.5. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

 

14.      Kontakt
Kontakt w sprawach organizacyjnych (w godzinach 7.00-15.00) – 737 266 522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

Administrator Danych Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie mieszczący się przy ul. Szkolnej 17a  w Połomi (44-323) informuje, że dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu promocji oraz informacji o wydarzeniach organizowanych przez placówkę. Przysługuje Pani/u prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych.  Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem niezbędnym do zgłoszenia udziału w imprezie. Cofnięcie zgody powoduje, że udział w wydarzeniu będzie niemożliwy.  Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne i niezbędne do publikacji wizerunku przez administratora. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności. Dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Każdy kanał mediów społecznościowych ma własną politykę dotyczącą sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych. W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (publikacja wizerunku na Facebooku/Instagramie) informuje, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC.

Wyjaśnień w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Gminnym Ośrodku Sportu udziela Inspektor Ochrony Danych Elżbieta Borgosz z którą można się kontaktować  w formie elektronicznej poprzez  e-mail: biuro@bhpjanicki.pl

W sprawach spornych dotyczących ochrony danych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.