Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie o dostępności witryny internetowej
Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
www.gosmszana.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz
Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór
oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
 
Data publikacji strony internetowej: 2016-03-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-03
 

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Niektóre opublikowane materiały/ dokumenty będą niedostępne ponieważ:
- niektóre filmy nie mają wprowadzonych napisów dla osób głuchych,
- niektóre dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego,
- niektóre dokumenty PDF nie są w całości odczytywane przez programy dla osób niedowidzących
(nieprawidłowe wykresy, tabele, sekcje nawigacyjne itp.),
- niektóre dokumenty mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.,

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-03
Oświadczenie zostało poddane przeglądowi w dniu: 2023-03-31
Oświadczenie zostało poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-04

Oświadczenie zostało poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-07


Dane kontaktowe i informacje zwrotne
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Pan Adam Antończyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Mszanie.
Drogi składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składania innych wniosków/skarg
na brak zapewnienia dostępności:
- adres e-mail: biuro@gos.mszana.finn.pl;
- telefon: +48 32 476 00 12;   737 266 522

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem
udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie
zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, którego elementu strony dotyczy oraz sposób 
kontaktu. Żądanie powinno być zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni przy czym jeżeli
dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie niezwłocznie poinformuje
o tym wnoszącego, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności
nie jest możliwe podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a po wyczerpaniu powyższej procedury także
powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Dostępność architektoniczna budynków
administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie
Stan na 01.09.2021r.


Kryta Pływalnia w Połomi oraz siedziba GOS
zlokalizowane w Połomi przy ul. Szkolnej 17a
- przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych
- do wejścia głównego prowadzą schody, z lewej strony budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich
- szerokie wejście główne (drzwi nie otwierają się automatycznie) prowadzi prosto do holu głównego pływalni
- kasa i recepcja znajdują się po prawej stronie holu
- biuro Gminnego Ośrodka Sportu zlokalizowane jest po prawej stronie holu, tuż obok recepcji
- wejścia do szatni znajdują się po lewej stronie holu, przejście poprzedza kołowrotek z czytnikiem zegarków
basenowych
- w przypadku osób na wózkach inwalidzkich obsługa pływalni otwiera specjalną bramkę i pomaga w poruszaniu
się po obiekcie
- osobne toalety dla osób niepełnosprawnych
- w razie potrzeby obsługa pływalni oraz ratownicy są zobowiązani do pomocy (np. przytrzymanie drzwi, pomoc
w poruszaniu się po pomieszczeniach budynku)
- brak ograniczeń związanych ze wstępem z psem asystującym
- możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po uprzednim zgłoszeniu tego faktu
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie
brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących


Budynek Użyteczności Publicznej tzw. „Stara Szkoła”
zlokalizowane w Połomi przy ul. Centralnej 93

- przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych,
z którego można swobodnie dotrzeć wózkiem do windy umożliwiającej przedostanie się do wejścia głównego
- wejście do budynku znajduje się od strony parkingu, przed wejściem są schody, z lewej strony usytuowana
jest winda dla wózków inwalidzkich. Windę obsługują pracownicy ośrodka zdrowia oraz OPS w Mszanie po
wcześniejszym zgłoszeniu chęci skorzystania z niej
- na parterze budynku znajduje się gabinet lekarza rodzinnego, dentysta oraz biuro firmy ubezpieczeniowej.
Na piętrze budynku siedzibę ma OPS w Mszanie, na II piętrze budynku mieści się biuro turystyczne, oraz 
firma zajmująca się naprawą telefonów
- drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie
- z prawej strony drzwi wejściowych znajduje się bankomat
- brak ograniczeń związanych ze wstępem z psem asystującym
- brak windy umożliwiającej przedostanie się na wyższe piętra budynku
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla
ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących


Obiekt Sportowy w Połomi przy ul. Centralnej 83A

- przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking, z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla niepełnosprawnych
- wejście do budynku od strony parkingu, szerokie drzwi, brak schodów
- na parterze zlokalizowane są szatnie dla zawodników oraz pomieszczenie techniczne
- toalety znajdują się na zewnątrz budynku, osobna toaleta dla niepełnosprawnych
- na piętro budynku prowadzą schody, brak windy
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie
brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Obiekt Sportowy w Mszanie przy ul. Sportowej 6

- przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking, brak wyznaczonego miejsca postojowego dla
niepełnosprawnych
- wejście do budynku poprzedzone schodami, z lewej strony budynku możliwość podjazdu wózkiem
inwalidzkim
- toalety znajdują się na zewnątrz budynku, z jego lewej strony, osobna toaleta dla niepełnosprawnych
- na piętro budynku prowadzą schody, brak windy
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń
w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących


Scena plenerowa zlokalizowana w Połomi przy ul. Centralnej 75A

- obiekt ogólnodostępny, na którego terenie dostępna jest altana z grillem
- toalety znajdują się na zewnątrz budynku
- pomieszczenia sceny plenerowej dostępne tylko dla obsługi

Budynek OSP w Połomi przy ul. Centralnej 93A

- wejście do budynku bezpośrednio z parkingu, brak barier uniemożliwiających przedostanie się do budynku
- wejście główne z prawej strony budynku, drzwi nie otwierają się automatycznie
- na piętro budynku prowadzą schody, brak windy
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie
brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących


Obiekt Sportowy w Gogołowej przy ul. Okrężnej

- przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking, z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla
niepełnosprawnych
- wejście do budynku od strony parkingu
- toalety znajdują się na zewnątrz budynku, osobna toaleta dla niepełnosprawnych
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie
brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 
Dokumenty
1. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
plan działania na rzecz poprawy dostępności - Budynek Użyteczności Publicznej
plan-dzialania-na-rzecz-poprawy-dostepnosci-Kryta-Plywalnia(4)_(1) 
plan działania na rzecz poprawy dostępności - Szatnia Sportowa Mszana
plan działania na rzecz poprawy dostępności - Szatnia Sportowa Połomia

Plan_działania_na_rzecz_poprawy_zapewniania_dostępności_osobom_ze_szczególnymi_potrzebami
 
2. Audyt do planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
Audyt do planu działania na rzecz poprawy zapewnienia Budynek Użyteczności Publicznej
Audyt do planu działania na rzecz poprawy zapewnienia Kryta Pływalnia
Audyt do planu działania na rzecz poprawy zapewnienia Obiekt Sportowy Gogołowa
Audyt do planu działania na rzecz poprawy zapewnienia Scena Plenerowa
Audyt do planu działania na rzecz poprawy zapewnienia Szatnia Sportowa Mszana
Audyt do planu działania na rzecz poprawy zapewnienia Szatnia Sportowa Połomia
 
 
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.